parallax background

Interne communicatie

15 februari 2023
Artikelen schrijven B2B magazine
17 maart 2022
Communicatie bij verandering: do’s en dont’s
17 maart 2023

Interne communicatie

Interne communicatie is het proces waarbij informatie, ideeën, gedachten en gevoelens worden uitgewisseld. Dit omvat communicatie tussen medewerkers op verschillende niveaus, zoals tussen directie en werknemers, tussen afdelingen of tussen teams. Het doel van interne communicatie is om medewerkers op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie, hen te betrekken bij besluitvorming en hen te motiveren en betrokken te houden.

Voordelen van goede interne communicatie

De belangrijkste voordelen van goede interne communicatie: 

 • Verbeterde werkprestaties: goede interne communicatie kan leiden tot een grotere betrokkenheid en motivatie van medewerkers, waardoor zij beter presteren.
 • Vermindering van misverstanden en fouten: Door een heldere en regelmatige communicatie worden misverstanden en fouten voorkomen.
 • Versterking van het teamgevoel: Goede interne communicatie kan leiden tot een grotere samenhang en saamhorigheid tussen medewerkers.
 • Verbetering van de besluitvorming: Wanneer medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en betrokken worden bij besluitvorming, komen er vaak betere beslissingen tot stand.
 • Versterking van de organisatie cultuur: Goede interne communicatie kan bijdragen aan het creëren van een positieve en productieve organisatie cultuur.
 • Versterking van de reputatie: Bedrijven met een goede interne communicatie hebben vaak een positievere reputatie, zowel bij medewerkers als bij externe stakeholders.

Interne communicatie bevorderen

Hier zijn enkele voorbeelden waarop je interne communicatie kunt bevorderen:

 • Actiegerichte overleggen: regelmatig overleg met medewerkers zijn een goede manier om hen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en hen te betrekken bij besluitvorming. Let wel, vergader niet alleen om te vergaderen! Maak er ook echt een inspirerend doe-overleg van. Maak je overleg actiegericht, meteen doen. 2/3 overleg 1/3 doen. Dan gaat iedereen met energie verder. Benut het overleg voor de ‘hoe’ en niet de status bespreken (daar krijgt iedereen een energielek van).
 • Intranet, interne nieuwsbrief: een intranet of een interne communicatie platform kan een goede manier zijn om informatie te delen en medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie.
 • Activeer: als je iets verspreidt doe je dit met een bepaald doel. Voeg hierbij de juiste activatie toe. Wat verwacht je dat de lezer na afloop doet?
 • Successen delen: door storytelling, op basis van eigen ervaring, een interessant verhaal delen. Verhalen zijn een natuurlijk en krachtig middel om boodschappen over te brengen en mensen te verbinden. In dit geval ligt de focus op succesverhalen en praktijkervaringen.
 • Interne social media: interne social media platformen kunnen een goede manier zijn om medewerkers te betrekken bij de organisatie en hen te laten delen van hun ideeën en feedback.