Verandercommunicatie

Verandercommunicatie 

Verandercommunicatie zijn de communicatieprocessen en -strategieën die worden gebruikt bij organisatorische veranderingen. Het gaat om het effectief en doelgericht communiceren met je medewerkers, belanghebbenden en andere betrokkenen om hen te informeren, betrekken en ondersteunen bij verandering. Het doel van verandercommunicatie is draagvlak creëren, weerstand verminderen en een positieve houding ten opzichte van de verandering bevorderen.

Verandercommunicatie is essentieel omdat veranderingen vaak onzekerheid, weerstand en angst kunnen veroorzaken bij medewerkers. Door middel van effectieve communicatie kun je betrokkenen voorzien van relevante informatie, de noodzaak en het doel van de verandering uitleggen, de voordelen ervan benadrukken en eventuele zorgen en bezwaren adresseren.

Succesfactoren bij verandercommunicatie

Communicatie kun je vertalen als ‘een boodschap gemeenschappelijk maken en overbrengen’. Verandercommunicatie is dus het gemeenschappelijk maken van de verandering. Klinkt simpel, de praktijk is vaak weerbarstiger. Op de zeepkist gestaan, iedereen enthousiast … en er gebeurt helemaal niets. Nog een berichtje de deur uit, een dik rapport erbij, wat enthousiasmerende woorden over de mail. Het gewenste resultaat blijft uit. Veranderen vraagt echt om doordachte verandercommunicatie en het concretiseren van het gewenste gedrag bij de verandering.

Bij verandercommunicatie spelen verschillende elementen een rol, waaronder:

 • Communicatieplanning: een communicatieplan waarin de doelstellingen, doelgroepen, boodschappen, kanalen en timing van de communicatie worden vastgelegd.
 • Leiderschap: en dan bedoel ik niet top-down naar beneden roepen ‘zo gaan we het doen’. Maar inspirerend, motiverend, voorbeeldgedrag en helder de boodschap kunnen overbrengen over de reis die je met elkaar gaat maken en welke mijlpalen daarbij horen.
 • Duidelijkheid: over het doel, waar gaan we naar toe en wat ervaren we als we daar zijn? De stip op de horizon.
 • Doorvertalen: die stip op de horizon is het vergezicht en dient doorvertaald te worden naar prioriteiten en wat je vandaag anders kunt doen.
 • Open dialoog: interactief waarbij medewerkers betrokken worden bij het vormgeven van de verandering. Juist tijdens het dialoog geven medewerkers betekenis aan de verandering voor hun dagelijks werk. Dan gaat het leven.

Zet je deze succesfactoren continu in tijdens het veranderproces dan creëer je draagvlak voor de verandering en bewegen je mensen mee naar het gewenste einddoel.

Communicatie bij organisatieverandering

De kracht van communicatie zit in de verbinding die tot stand komt tussen individuen, teams en de gehele organisatie. Op elk niveau. Wat is jouw uitdaging? Digitalisering, een nieuwe strategie, versterken van innovatiekracht of een doorontwikkeling. Ik ben inzetbaar als strategisch communicatieadviseur. Meer weten? Neem contact op voor een verdere kennismaking.

Veranderkundige aanpak 

Als communicatie specialist werk ik ook samen met collega’s van Changemanager aan verandertrajecten. Hierover lees op de website van Changemanager.nl. 

 • Madeleine Heijligers

  Jet is een doortastende marketingmanager a.i. met een verfrissende no nonsens mentaliteit. Ze gaat gestructureerd en grondig te werk, houdt de lijnen kort en koppelt adequaat terug. Ook heeft ze suggesties voor het aanpassen en verbeteren van processen en zorgt vervolgens voor de implementatie ervan. Kortom: zeer professioneel en prettig om mee samen te werken.

  Madeleine Heijligers
  Platform C
 • Erwin Metselaar
  Jet is als communicatie-specialist verbonden aan het netwerk van Changemanager.nl. In deze rol levert zij een impactvolle bijdrage aan de verandercommunicatie in onze projecten. Jet is gedreven, betrokken en altijd (flexibel) inzetbaar. Een onmisbare schakel in onze verbinding met de klant!
  Erwin Metselaar
  Eigenaar Changemanager en Auteur Van Weerstand naar Veranderbereidheid
 • Petra Kerrebijn
  Jet denkt altijd pro actief mee en zorgt dat het goed komt. Schrijft in begrijpelijke taal en komt zelf met goede suggesties. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de vindbaarheid op internet. Werkt zeer prettig, een aanrader!
  Petra Kerrebijn
  Intenza Consulting Groep
 • Teamchef DRIO
  Wil je geholpen worden met een passende en prikkelende communicatie dan moet je met Jet zijn! Ze helpt je de communicatie zo te doen dat iedereen dezelfde boodschap krijgt en heeft mij laten groeien in duidelijke en concrete communicatie naar de medewerkers. SUPER!
  Teamchef DRIO
  Politie